Дата публикации: 24.10.2017 12:20
Дата изменения: 24.10.2017 12:20

          Павлодар облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті, «Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар және өзге де бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру шаралары туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 31 тамыздағы № 519 қаулысына сәйкес, Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің, Қазақстан Республикасы Ақпарат және коммуникациялар министрінің және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің бірлескен бұйрығымен «Табиғи теріден жасалған киім заттары, киімге керек-жарақтар және өзге де бұйымдар» тауар позициясы бойынша тауарларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауды енгізу жөніндегі пилоттық жобаны іске асыру Қағидаларын бекітілді және  2017 жылдың 20 қарашасында күшіне енетіндігін хабарлайды.

         Ол Кағидаларға сәйкес, Қазақстан Республикасына ЕАЭО-ға мүше болып табылмайтын мемлекеттердің аумағынан Еуразиялық экономикалық комиссиясы кеңесінің 2015 жылғы 23 қарашадағы № 70 шешімімен бекітілген Бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауға жататын тауарлардың тізбесіне (бұдан әрі – тауарлар тізбесі) енгізілген тауарларды әкелген кезде заңды тұлғалар және дара кәсіпкерлер кедендік рәсімдерге орналастырғаннан және кедендік тазартумен байланысты кедендік операцияларды жасағаннан кейін көрсетілген тауарлардың таңбалауын қамтамасыз етеді. Бұл ретте, заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер тауарларды кедендік рәсіммен орналастыру күнінен бастап күнтізбелік 30 (отыз) күн ішінде  Тізбеге енгізілген тауарларды таңбалауды жүзеге асырады.

Тізбеге енгізілген тауарлардың өңдірісі кезінде заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер екінші деңгейдегі Эмитенттен дербестендірілген бақылау (идентификациялау) белгілерін алған күннен бастап 5 (бес) жұмыс күні ішінде тауарлардың таңбалануын қамтамасыз етеді.

Осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбаланған тауарларды айналымнан әкету кезінде заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер бақылау (идентификациялау) белгілерін жойған (бүліну, жоғалу) жағдайда, мұндай мәліметтерді «Тауарларды таңбалау» Сервистік бағарламалық өнімге бақылау (идентификациялау) белгілері жойылған (бүліну, жоғалу)  күнінен бастап күнтізбелік 10 (он) күн ішінде енгізеді.

Осы Қағидалар қолданысқа енгізілгенге дейін өткізілмеген тауарлары бар заңды тұлғалар мен дара кәсіпкерлер СБӨ жұмыс істеген күннен бастап күнтізбелік 90 (тоқсан) күн ішінде СБӨ-ге мәліметтерді табыс ете отырып, оларды бақылау (идентификациялау) белгілерімен таңбалауды жүзеге асырады.

                 

О маркировке товаров из натурального меха

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2017 года № 519 «О мерах по реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха», совместным приказом Министерства информации и коммуникаций, Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан, Министерства Финансов Республики Казахстан и Министерства национальной экономики Республики Казахстан утверждена Правила реализации пилотного проекта по введению маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками по товарной позиции «Предметы одежды, принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха» (Правила), которая вступает в силу с 20 ноября 2017 года.

Согласно данным Правилам, при ввозе в Республику Казахстан товаров, включенных в Перечень товаров, подлежащих маркировке контрольными (идентификационными) знаками, утверждённый Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2015 года № 70, с территории государств, не являющихся членами ЕАЭС (Перечень), юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают маркировку указанных товаров после помещения под таможенную процедуру и совершения таможенных операций, связанных с таможенной очисткой. При этом юридические лица и индивидуальные предприниматели осуществляют маркировку товаров, включенных в Перечень, в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты помещения товаров под таможенную процедуру.

При производстве товаров, включенных в Перечень, юридические лица и индивидуальные предприниматели обеспечивают маркировку товаров в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения персонализированных контрольных (идентификационных) знаков от Эмитента второго уровня.

При выводе маркированных контрольными (идентификационными) знаками товаров из оборота, в случаях уничтожения (порчи, утери)  контрольных (идентификационных) знаков, юридические лица и индивидуальные предприниматели вносят такие сведения в Сервисный программный продукт «Маркировка товаров» (СПП) в течение 10 (десяти) календарных дней со дня уничтожения (порчи, утери) контрольных (идентификационных) знаков согласно требованиям                         приложению 2.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие товары нереализованные до введения в действие настоящих Правил, осуществляют их маркировку контрольными (идентификационными) знаками с представлением сведений в СПП в течение 90 (девяноста) календарных дней со дня функционирования СПП.