Дата публикации: 12.01.2018 16:35
Дата изменения: 12.01.2018 16:35

Сыртқы экономикалық қызметке қатысушылардың назарына!

Павлодар облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті  Қазақстан Республикасында электрондық декларацияны алдағы уақытта «АСТАНА-1» АЖ өндірістік қолдануға енгізу тәсілімен ендіруге байланысты Қазақстан Республикасының Орталық куәландырушы орталығының электронды цифрлық қолтаңбасына (ЭЦҚ) байланысты келесіні хабарлайды.

Жүйедегі әрекеттерді орындау үшін: сәйкестендіру, пайдаланушының аутентификациясы, декларациялардың кепілдігі, декларанттар, кеден ісі саласындағы уәкілетті тұлғалар және уәкілетті экономикалық операторлар және т.б. 2018 жылдың 25 қаңтарға дейін ЭЦҚ алу қажет.

ЭЦҚ алу үшін «Азаматтар Үкіметі» коммерциялық емес акционерлік қоғамына өтініш беру қажет. Заңды және жеке тұлға үшін тіркеу куәлігін алу тәртібі Қазақстан Республикасы Ұлттық куәландырушы орталығының www.pki.gov.kz сайтында орналастырылған.

                 Павлодар облысы бойынша мемлекеттік кірістер департаменті 

 

 

        Для сведения участников внеше-экономической деятельности!

Департамент государственных доходов по Павлодарской области, в связи с внедрением режима электронного декларирования ИС «АСТАНА-1» посредством электронной цифровой подписи Национального удостоверяющего  центра  Республики  Казахстан (далее - ЭЦП),  сообщает следующее.

Для осуществления в Системе: идентификации, аутентификации пользователей, заверения  деклараций, необходимо  получить ЭЦП в  срок до 25  января 2018 года декларантам, лицам, осуществляющим деятельность в сфере таможенного дела, уполномоченным экономическим операторам и др.

Для получения ЭЦП необходимо обращаться в Некоммерческое  Акционерное  общество «Правительство  для  граждан».  Порядок  получения регистрационного  свидетельства для  юридического и  физического лица размещен на  сайте    Национального удостоверяющего центра Республики Казахстан www.pki.gov.kz.

 Департамент государственных доходов по Павлодарской области